Home

CADVISITOR DESIGN

Technisch Tekenbureau Copyright @2018

CADVISITOR DESIGN

 

Is een onafhankelijk studiebureau gespecialiseerd in project ondersteuning van front-end, basic en detailengineering en IT ondersteuning met als specialisatie off shore basis.

 

Door onze flexibiliteit en krachten te bundelen met collega engineers uit diverse disciplines vormen wij de perfecte aanvulling om uw nieuw project te ondersteunen van A tot Z

 

Cadvisitor design ontwerpt en werkt uit process- en productie installaties voor chemische- en petrochemische industrie, voedings-industrie incl.bio diesel, energiecentrales en andere gelijkwaardige industriële bedrijven.

 

Om binnen een multidisciplinaire organisatie de voor projecten noodzakelijke gespecialiseerde kennis te kunnen inbrengen is de organisatie opgebouwd rond een aantal vakdisciplines hetzij :

IT ondersteuning / Piping / Mechanica / Meet- en Regeltechniek / Process / Elektrotechniek / Civil & Structural / Landmeetkunde / Veiligheid flowmarking en ontruiming.

 

Wij dragen zorg om de engineeringsopdrachten telkens op projectbasis, telkens met de meest geschikte specialisten en de modernste middelen uit te voeren.

 

 

Werkzaamheden

Cadvisitor is in 1995 in Nederland opgericht, de know-how op internationaal niveau, gaat echter terug tot 1985

Chemische- en petrochemische industrie

 

Voedings-industrie

 

Energiecentrales en andere gelijkwaardige industriële bedrijven incl. Bio diesel

 

 

Copyright ©2018 All Rights Reserved